Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért Hét – 3H


Tagok: Egyed Laura, Heinik Sára, Kovács Orsolya, Szerencsés Viktória


A Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért Hét (3H) projekt célja, hogy a főváros és az ország lakosainak hajléktalanokkal kapcsolatos attitűdjét pozitívabb irányba mozdítsa el, amivel hathatósan hozzájárulhatunk a hajléktalanok helyzetének és megítélésének megváltoztatásához. A rendezvény segítségével a lakosokat arra szeretnénk ösztönözni, hogy felelősen gondolkodjanak a környezetükben zajló történésekről, ezekre problémafeltárással, megoldáskereséssel reagáljanak.


A projektötlet bemutatása
A hajléktalanság kérdése megfelelő kezelést igényel. Fontos, hogy a kapcsolati hálójukból teljesen kiszakadó, társadalmi megbecsültség legalsó szintjén álló embercsoport iránt újra felkeltsük Magyarország lakóinak figyelmét. Mindenkit érintő problémáról van szó, amelyre éppen ezért minél több ember bevonásával lehet csak hatékonyan megoldást találni. A figyelem felkeltése egyúttal a hajléktalanok iránti empátia felkeltését, helyzetük átélő megértését szolgálná, hogy az emberek érzékenyebben reagáljanak a hajléktalanságra, amivel a mindennapok során találkoznak. Erre megfelelő módszer a Hajléktalanokkal a  Hajléktalanokért Hét, amely hosszabb időn keresztüli intenzív foglalkozást jelentene a hajléktalanság kérdésével.
Az eseménysorozat kétirányúsága hatékonyságát szolgálja: egyrészt a hajléktalanok is megmutatják magukat, másrészt a közemberek is közelebb kerülnének a hajléktalanokhoz. Az önkéntesség évének jegyében a projektben önkéntesen munkálkodó fiatalok igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét a hajléktalanság aktuális problémaira, másfelől maguk a hajléktalanok is bemutatkoznak egyrészt egy tehetségkutató versenyen, másreszt az önkéntes tevékenység által. Sok diák, egyetemi hallgató és a hajléktalan ellátásban tevékenykedő szakember segítségével valósul meg a projekt.
A hajléktalan ellátásban dolgozó szakemberek hathatós segítségét rendkívül fontosnak tartjuk a projekt kivitelezésében, hiszen ők azok, akik minden nap szembesülnek a gondokkal, és akik legjobban ismerik a hajléktalanok helyzetét. Ezért tudásuk és szakmai tapasztalatuk nélkülözhetetlen projektünk sikeréhez.


A program várható hatása


A diákság széles körű tudatformálása valamint a személyre szabott interaktív eszközökön keresztüli motiválása eredményeképpen bekövetkezhet, hogy a tudást ily módon elsajátító diák attitűdje megváltozik a hajléktalanok irányában, a korábbihoz képest motiváltabb lesz.

 

A projekt támogatói: