Vladimir Pucik tartott kurzust a témában

 

Ez év március  22-én Vladimir Pucik professzor úr, a China Europe International Business School (CEIBS) oktatója tartott előadást a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző programjában a vállalati felvásárlási és egyesülési (M&A) tranzakciók rejtelmeiről. Vladimir Pucik elsődleges szakterülete az M&A tranzakciók végrehajtása, a szervezeti átalakulások megvalósítása. A professzor úr oktatói tevékenysége mellett tanácsadóként is részt vesz M&A tranzakciók megvalósításában.


A hétvége során a Vezetőképző program hallgatói részletes tájékoztatásban részesültek az üzleti élet ezen szegmensének mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásairól. A program első napján tartott elméleti bevezetést követően a hangsúly a tranzakciók szervezeti elemeire helyeződött. Ahogy azt professzor úr is kihangsúlyozta, egy felvásárlási vagy összefonódási üzlet, rendkívül bonyolult folyamat, mely számos esetben nem váltja be a felek által hozzá fűzött reményeket. Ez a tendencia a sajtóban is jól megfigyelhető, hiszen főképpen az olyan összeolvadások kapnak „rivaldafényt”, melyek a megvalósítás nehézségeit és annak faktorait helyezik a középpontba. Mindennek ellenére, számos tényező okán, melyek között az emberi jellem különféle vonásai éppúgy megjelennek, mint a gazdasági megfontolások, az M&A tranzakciók egyre jelentősebb szerepet töltenek be a vállalatok terjeszkedési stratégiájában, háttérbe szorítva sok esetben az önálló, szerves terjeszkedésen és a vegyesvállalatok létrehozásán alapuló megoldásokat. Pucik professzor úr azonban árnyalta a gyakori sikertelenségről kialakult, általánosan elterjedt elképzelést, s rávilágított, hogy a tranzakciók számottevő többsége inkább sikeresnek tekinthető, s a kulcsfontosságú szervezeti kérdések adekvát módon történő rendezése esetében, az új entitások integrálása is jó eséllyel sikerrel zárulhat. A kurzus célja egy struktúrának, egy metódusnak a megismertetése volt, melynek segítségével ezen integrációs problémák alapjainak a megismerése által, az azokra adott válaszok megtalálása is nagyobb sikerrel érhető el, a fúziók zökkenőmentes implementációja érdekében. E körben a professzor úr számos példán és esettanulmányon keresztül mutatta be nekünk a legjellemzőbb hibákat és buktatókat, melyek a legnagyobb fúziók esetében is számos alkalommal felmerülnek.


A vállaltoknak jelentős figyelmet kell fordítaniuk e szervezeti kérdések megfelelő kezelésére, melyet elsősorban hosszú tanulással és tapasztalatszerzéssel lehetnek képesek optimális módon teljesíteni. A cél vitathatatlanul egy olyan vállalti struktúra és gyakorlat kialakítása, mely lényegében rutinszerűvé teszi a beolvadó entitások integrációját, annak ellenére, hogy valamennyi tranzakció különböző, eltérő megválaszolandó kérdésekkel és nehézségekkel.


Vladimir Pucik professzor úr kurzusa, az annak keretében átadásra került jelentős mennyiségű ismeret és a gyakorlati aspektusok vizsgálata körében lefolytatott viták lehetővé tették, hogy a gazdasági élet e rendkívüli jelentőséggel bíró szegmensét egy érdekes, s számos potenciált magában hordozó területként szemléljük.

 

Korim Balázs

 

 

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.