Az LSE professzora volt vendégünk

 

Az idei év első Szerda estéjén Dr. Adam Oliver, a London School of Economics professzora volt a Mathias Corvinus Collegium vendége, aki a viselkedési közgazdaságtan témájában tartott rendkívül érdekes és színvonalas előadást.

 

A viselkedési közgazdaságtan, mint ahogy a neve is sugallja, a közgazdaságtudomány családjának tagja, amely a 20. század második felében alakult ki. Azt, hogy pontosan mit is foglal magába a tudományág, nehéz lenne meghatározni, ebből kifolyólag nem is létezik rá széles körben elfogadott definíció: tulajdonképpen az emberek döntéshozatali magatartásával kapcsolatos megfigyelések összességéről beszélhetünk.

 

Az előadás első részében megismerkedtünk néhány fontosabb alapfogalommal, így a viselkedési közgazdaságtan filozófiai vázával valamint főbb megfigyeléseivel, melyeket a professzor úr való életből vett példái és humoros videói tettek még szemléletesebbé. Közgazdász hallgatóként nagyon érdekesnek találtam, hogy a vizsgálatok eredményei gyakran ellentmondanak a neoklasszikus közgazdaságtan teóriáinak is, ami lehetővé teszi, hogy egy egészen új látószögből értelmezzük a gazdaságban zajló folyamatokat.

 

Az utóbbi 10 évben azonban már a közgazdászok mellett a közpolitika döntéshozói is felfigyeltek a viselkedési közgazdaságtanban rejlő lehetőségekre: Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és David Cameron, Nagy-Britannia miniszterelnöke is nagy hangsúlyt fektet erre a területre.

 

Eddig a „nudge”- típusú, nem szabályozó jellegű beavatkozásokat részesítették előnyben a kormányzatok, melynek lényege, hogy az emberek döntési környezetének alakításán keresztül motiválják az egyént magatartásának megváltoztatására. Egy másik megközelítés, a „budge” alapján azonban a kormányzatnak főként a privát szektor olyan akcióit kéne szabályozni a viselkedési közgazdaságtanból nyert információk birtokában, amelyben az érintettek valamilyen kárt szenvednek. Utóbbira kiváló példa az élelmiszeripari termékeken használt „közlekedési lámpa”, amely jelzi a fogyasztó számára, hogy az adott termékben található tápanyagok mértéke milyen mértékben közelít az ideálishoz, ezáltal hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához. Az előadás mintegy konklúziójaként Dr. Adam Oliver rámutatott, hogy a jövő feltehetően az ipar „budge”-típusú szabályzása, hiszen ezáltal jóval nagyobb eredmények érhetők el, mint a „nudge” alkalmazásával, amely leginkább a polgárságot célozza.

 

A jó hangulatban eltöltött estét a Collegium diákjainak kérdései zárták, melyekre meghívott előadónk töretlen lelkesedéssel válaszolt. Az előadás mindnyájunk számára nagyon tanulságosnak bizonyult, hiszen a közgazdaságtan egy olyan ágával ismerkedhettünk meg, amely az eddigi tanulmányaink kiváló kiegészítője lehet, és amellyel az egyetem falai között talán nem is találkoztunk volna.

 

Vargha Sára

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.