A szakirány a collegiumi kétéves képzésen belül négy önálló modulra épül. Ez egy elméleti, egy aktualitásokat boncolgató módszertani modult, egy kisebbségekkel, kisebbségi jogokkal foglalkozó, illetve egy országtanulmányokra épülő modult tartalmaz. Az órák széles nyelvi spektrumot fednek le: angol illetve magyar tannyelvű órák között válogathatnak a hallgatók, de német nyelvű órára is lehetőséget biztosít a képzés. A szakirány a térségbeli nyelvek elsajátítására is módot kínál, hiszen a régió átfogó ismerete nyelvtudás nélkül elképzelhetetlen.


A gyakorlatorientált tudás elsajátítása érdekében nagykövetségek és intézetek látogatása, vállalatok részéről meghívott előadók egészítik ki a curriculumot. Ennek keretében nagy hangsúly kerül a hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítására, kapcsolati tőkéjének építésére. A szakirány profiljának megfelelően, a képzés rendszeres közép-európai kirándulásokkal, tanulmányutakkal egészül ki.


Elsősorban olyan diákokat várunk, akik az egyetemen megszerezhető közgazdasági, jogi, nemzetközi tanulmányos, politológiai, történészi ismereteken kívül szeretnének egy olyan speciális tudást is megszerezni, amely egy jól körülhatárolható területre fókuszál, s amely diplomáját sokkal eladhatóbbá teszi majd a munkaerőpiacon.