A nemzetközi kapcsolatok szakirány indulásakor a Collegium vezetői, kurátorai és tanárai komoly dilemma előtt álltak: dönteniük kellett, hogy gyakorlati, diplomáciai képzést próbálnak nyújtani a majdani hallgatóknak, vagy egy tudományos képzési forma alapjait rakják le. Az első félévek tapasztalatait értékelve világossá vált, hogy sem az egyikről, sem a másikról nem érdemes, sőt, nem szabad lemondani. Ma Magyarországon egyaránt szükség van olyan kutatókra, akik tudományos hátteret biztosítanak egy határozott, céltudatos külpolitika számára, és olyan gyakorló szakértőkre, akik ezt a külpolitikai gépezetet működtetik.


Ennek megfelelően a kurzusok, amelyek tanítási nyelve legtöbbször az angol, három tágabb kategóriába sorolhatóak. Az első év során kerül sor a módszertani modulra, amely során íráskészség és szövegalkotást (Academic Writing), valamint egyedülálló módon kutatásmódszertant (Research Methods and Design) hallgatnak a szakirány tagjai. Emellett szerepelnek a tematikus kurzusok, amelyek a hallgatók érdeklődéséhez igazodva merítenek a nemzetközi politikai gazdaságtan, a nemzetközi kapcsolatok elmélete, biztonságpolitika, nemzetközi jog, valamint az európai integráció témáiból. Ehhez illeszkednek a harmadik modul olvasószemináriumai, amelyek műhely-keretek között segítik a nemzetközi tér alapvető kérdései mögött meghúzódó filozófiai, társadalom-és politikaelméleti problémák elmélyült feltérképezését.

A nemzetközi kapcsolatok szakirány olyan szellemi műhely, amely a kiemelkedő szakmai képzés mellett tere a sokszínű szakmai és közösségi programoknak, szakmai együttműködéseknek, kötetlen beszélgetéseknek, szakirányos vacsoráknak...és nem utolsósorban hosszan tartó és akár határokon átívelő barátságoknak.

 
David Venter Magyarországon tart tárgyalástechnika tréninget

 

Közkedvelt oktatónk kurzusa most nem csak az MCC hallgatói számára elérhető

Újra esetversenyt rendez a Nemzetközi kapcsolatok szakirány

 

Jelentkezni május 5-ig lehet

BCG Strategy Cup – 10th Edition

 

Gratulálunk dobogós helyezett hallgatóinknak!