2013-10-16

A Kína-szakértő másodjára járt nálunk

 

Október 10-11-én a Vezetőképző program végzős hallgatói számára Bruce Stening professzor úr tartotta a félév első kurzusát, melynek során mély betekintést nyerhettünk a kínai társadalom és gazdaság mozgatórugóinak részleteibe, valamint bepillantást a kínai népszellem alapvető vonásaiba.

 

A Vlerick Management School pekingi professzoraként Bruce Stening fő kutatási területe a szervezeti magatartás és az emberi erőforrás menedzsment a kelet-ázsiai nemzetközi gazdasági kapcsolatok vonatkozásában. Előadása kezdetén a professzor úr a kínai történelem főbb eseményeinek bemutatása és hátterének megvilágítása által vázolta fel, mely körülmények és ösztönzők figyelhetők meg és mérlegelendők e világhatalom jelenlegi bel- és külpolitikai irányvonala kapcsán. Kiemelte, hogy miután Kína a nyugati hatalmak befolyása alá került a XIX. század folyamán, időlegesen elvesztette azon meghatározó pozícióját, melyet az egyik legrégebbi civilizációként birtokolt, s az ország napjainkban megfigyelhető, európai szemmel hatalmas dinamikájú fejlődése mögött jelentős részben e régi erő visszanyerésének vágya áll, s az arra való elementáris törekvés, hogy az immáron atomhatalomként is számom tartott országot és népét újfent ne lehessen megalázni. A fejlődésnek azonban ára van, ahogy arra Stening professzor úr rávilágított, hiszen a robbanásszerű kínai gazdasági fejlődés következtében a társadalom szegény és arányaiban rendkívül szűk gazdag rétegei mindinkább elszakadnak egymástól, így a mind saját régiójára, mind pedig a világ egészére alapvető befolyással rendelkező Kína jelentős politikai és társadalmi reformok végrehajtásának szükségességével néz szembe.

 

Miután tehát lehetőségünk nyílt megismerni Kína gazdasági, politikai és társadalmi karakterisztikáját egy új nézőpontból, egy új szemüvegen át, a professzor úr az ilyen formán megszerzett elméleti ismereteket, két esettanulmányon keresztül a gyakorlati aspektusok mentén is bemutatta számunkra. A két esettanulmány az európai és kínai üzleti etika különbözőségeinek helyenként talán igen sikamlós talajára kalauzolt bennünket, rávilágítva, hogy amely magatartás a nyugati kultúrkörben talán elfogadhatatlan, etikátlan, az adott esetben a világ egy másik felén másként kerül megítélésre, s a mindennapok része. Megtanulhattuk, hogy a keleti és nyugati vezetési és vállalatszervezési modellek között helyenként igen jelentős különbségek húzódhatnak, s hogy ezen eltérések helyes feltárása és megfelelő értékelése alapvetően határozhatja meg egyes, ily módon nem csupán országhatárokon, de kultúrákon is átívelő vállalkozások sikerességét.

 

Így az elméleti tudáson túlmenően a professzor úr számos személyes példával tűzdelt előadásán keresztül gyakorlati szempontból is lehetőségünk nyílt a kelet-ázsiai gazdaság, társadalom és politika olyan tényezők mentén történő megismerésére, melyet egy nyugati kultúrkörben nevelkedő ember számára valóban csak olyasvalaki tud közvetíteni, aki személyesen, hosszú időn keresztül élt és dolgozott e helyenként a miénktől gyökeresen eltérő világban. Ily módon Bruce Stening professzor úr kurzusa nem csupán elgondolkodtató és rendkívül hasznos, de mindenféleképpen hiánypótló jellegű is volt.

 

Korim Balázs

 

 "Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.