Az Elbeszélt történelem projekt célja a múlt rendszer olyan irányú, olyan aspektusok útján történő megismerése és megismertetése, mellyel ez eddig ritkán találkozhatott az érdeklődő. Célunk az átélők történeteinek felkutatása és megjelenítése volt. Más élményt nyújt a száraz történelmi tények olvasgatása, más elveszni a számokban, az események tömegében, s megint más olvasni az átélők történetét, akik magukon viselik egy letűnt rendszer borzalmai okozta sebeket. Sokkal inkább képesek vagyunk azonosulni egyetlen személy történetével, élményeivel, mint százakéval, ezrekével. Bele tudjuk képzelni magunkat az interjúalanyok helyzetébe, el tudunk gondolkozni azon, mi vajon hogyan viselkedtünk volna, mikor a város határában a fejünkhöz szorítanak egy pisztolyt. Vajon mi is rákiáltottunk volna potenciális hóhérunkra, hogy ne habozzon, vagy csak tehetetlenül vártuk volna az elkerülhetetlent. Hogyan reagáltunk volna abban a pillanatban, amikor felnőve újra találkozunk azzal, aki gyerekkorunkban az életünkre tört, s tönkretette családunkat, vagy éppen mi is bújtattuk volna-e az ’56-os harcok elől rendházunkba menekülő ÁVO-sokat, vagy kiadtuk volna őket a szabadságharcosoknak.

Az általunk készített, több mint húsz interjú nagy része ilyen élethelyzetekbe kalauzol bennünket, olyan emberek tolmácsolása útján, akik ma is vállalják az akkori döntéseiket, ma is helyesnek tartva azokat. Ők nem azok közé tartoznak, akik évtizedekkel korábbi tetteiket maguk mögött kívánják hagyni, ők a nehéz helyzetben is megőrizték emberségüket. Sokan közülük életüket köszönhetik lélekjelenlétüknek. Azonban csonka volna a nyújtott kép, ha kizárólag az ő történeteiket tárnánk az olvasó elé, így interjúalanyaink másik köre történészek csoportja, akik megvilágítják az átélők által elregélt történetek történelmi hátterét, hogy mi módon is működtek az államvédelmi hatóságok, hogyan kell elképzelnünk a kor jogalkotását, jogrendszerét, a polgárok számára deklarált széleskörű jogosítványokat, s mindezzel szemben a valóságot, az elnyomást, a mindennapok tényleges történéseit, s a mindezek mögött húzódó politikai akaratot, lehetőségeket és érdekeket.

Az interjúk elkészítése és feldolgozása után projektünk honlapjának elkészítésére helyeztük a hangsúlyt, mely immáron kilencven százalékban kész van, bár bizonyos technikai problémák hátráltatják a végleges forma elkészültét, emellett a honlap szebbé, praktikusabbá tételén dolgozunk. Jelenleg a hanganyag legemlékezetesebb momentumainak felkutatását végezzük, mely munkának elkészültével az interjúk olvasása mellett hallhatók is lesznek az elhangzott legérdekesebb gondolatok. Amint e munkánkkal végeztünk, olyan művet tárhatunk az olvasó elé, mely feltárja Hazánk legnagyobb felekezetinek küzdelmét a kommunista rendszer elnyomóival, s sok esetben hóhéraival szemben, mely küzdelem végén bár meggyengülve, de mégis a felekezetek diadalmaskodtak. Igyekeztünk munkánk során kitérni azon kérdés taglalására is, hogy milyen következményekkel járt az egyházakra nézve az üldöztetés majd ötven éve, hogy lehetett-e ott folytatni, ahol a negyvenes évek közepén abbahagyták, vagy e letűnt évtizedek maradandó sebeket hagytak a hitélet képviselőin, az egyházak életén.

Projektünk tehát átélők, szakértők és történelemkedvelő művészek interpretálása segítségével mutatja be a múltat, s jelent, az okokat és következményeket, biztosítva ezáltal egy olyan nézőpontot, mely eddig hiányzott az elérhető alkotások palettájáról.
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.