Vezetőképzős professzoraink is szaktanácsot adtak

 

A Business projekt célja, hogy a Healthware Kft. tanácsadó cég segítségével megismerhessük a magyar egészségügyi rendszert. A projekt résztvevőiként – három vezetőképzős és két közgazdaságtan szakirányos hallgató – a tanácsadó cég által felvetett aktuális üzleti kérdéseken keresztül bevezetést kaphattunk az egészségügyi rendszer és a gyógyszerpiac működésébe. A projektet egy tanulmány elkészítése és egy ahhoz kapcsolódó prezentáció zárja le, melyet a Healthware Kft. képviselőivel vitatunk meg.

 

A projekt első szakaszában a szakirodalom feldolgozását követően interaktív módon vitattuk meg a meghívott előadókkal a vizsgált témákat. Az elméleti megalapozás érdekében foglalkoztunk az egészségügyi rendszer finanszírozásával, az alap- és szakellátásokra ható ösztönzőkkel, illetve megvizsgáltuk a magyar egészségügyi rendszer működését és hatékonyságát nemzetközi összehasonlításban.

 

A második szakasz fókuszában az adatgyűjtés állt. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a kutatási területünket, amelyet vizsgálva egy tanulmány elkészítésével érdemben tudunk nemzetközi elemzést készíteni és esetleg javaslatokat megfogalmazni. Ezen a ponton kapcsolódtak be a projektbe a Vezetőképző program professzorai.

 

Dr. Victor G. Rodwin a New York University-ről érkezett és az egészségügyi rendszerek nemzetközi összehasonlításának elismert szakértője, elsősorban a francia és az amerikai rendszerrel foglalkozik. A résztvevő hallgatók prezentációja által megismerve a projekt addigi tevékenységét és eredményeit Prof. Rodwin építő jellegű tanácsokkal látott el minket. Az egyik legelőremutatóbb gondolata az volt, hogy ahelyett, hogy a nyugat-európai rendszerek mintájára igyekeznénk a magyar ellátórendszer átalakítását szorgalmazni, keressünk olyan egyedi megoldást, ami csak a magyar társadalomban és a magyarországi városszerkezeti viszonyok között elképzelhető, és más országok számára is példaként állhat.

 

Prof. Dr. Gwyn Bevan a London School of Economics-ról érkezett, korábban a Warwick Egyetemen tanított. Bevan professzor közreműködött a közelmúltban az Egyesült Királyság háziorvosi ellátásának finanszírozását érintő alapvető jelentőségű átalakításban. Közgazdászként Bevan professzor alaposan ismeri az egészségügyi rendszerre ható ösztönzőket. Egyik legizgalmasabb  megjegyzése az angol és a magyar rendszereket összehasonlító előadásunkat hallva az volt, hogy egy karizmatikus személyiség a reformmozgalom élére állva képes egész rendeszerszintű átalakításokat keresztülvinni. Bevan professzor hisz a fiatalok által képviselt új eszmék által vezetett reformokban, ezért ő is csak bátorította a projekt tagjait, hogy újszerű elképzelésekkel színesítsék a magyar egészségügyről eddig készült tanulmányok körét.

 

A professzor rávilágított, hogy a magyar egészségügy jelenleg hasonló problémákkal küzd, mint az angol rendszer pár évtizeddel ezelőtt. A feltárt hasonlóságoknak köszönhetően az együttműködés sikeres és termékeny volt: sikerült szűkítenünk a tanulmány fókuszát és ugyanakkor több új perspektívát is nyertünk.

 

Polonkai Éva

 
David Venter Magyarországon tart tárgyalástechnika tréninget

 

Közkedvelt oktatónk kurzusa most nem csak az MCC hallgatói számára elérhető

Újra esetversenyt rendez a Nemzetközi kapcsolatok szakirány

 

Jelentkezni április 26-ig lehet

BCG Strategy Cup – 10th Edition

 

Gratulálunk dobogós helyezett hallgatóinknak!