Vezetőképzős professzoraink is szaktanácsot adtak

 

A Business projekt célja, hogy a Healthware Kft. tanácsadó cég segítségével megismerhessük a magyar egészségügyi rendszert. A projekt résztvevőiként – három vezetőképzős és két közgazdaságtan szakirányos hallgató – a tanácsadó cég által felvetett aktuális üzleti kérdéseken keresztül bevezetést kaphattunk az egészségügyi rendszer és a gyógyszerpiac működésébe. A projektet egy tanulmány elkészítése és egy ahhoz kapcsolódó prezentáció zárja le, melyet a Healthware Kft. képviselőivel vitatunk meg.

 

A projekt első szakaszában a szakirodalom feldolgozását követően interaktív módon vitattuk meg a meghívott előadókkal a vizsgált témákat. Az elméleti megalapozás érdekében foglalkoztunk az egészségügyi rendszer finanszírozásával, az alap- és szakellátásokra ható ösztönzőkkel, illetve megvizsgáltuk a magyar egészségügyi rendszer működését és hatékonyságát nemzetközi összehasonlításban.

 

A második szakasz fókuszában az adatgyűjtés állt. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a kutatási területünket, amelyet vizsgálva egy tanulmány elkészítésével érdemben tudunk nemzetközi elemzést készíteni és esetleg javaslatokat megfogalmazni. Ezen a ponton kapcsolódtak be a projektbe a Vezetőképző program professzorai.

 

Dr. Victor G. Rodwin a New York University-ről érkezett és az egészségügyi rendszerek nemzetközi összehasonlításának elismert szakértője, elsősorban a francia és az amerikai rendszerrel foglalkozik. A résztvevő hallgatók prezentációja által megismerve a projekt addigi tevékenységét és eredményeit Prof. Rodwin építő jellegű tanácsokkal látott el minket. Az egyik legelőremutatóbb gondolata az volt, hogy ahelyett, hogy a nyugat-európai rendszerek mintájára igyekeznénk a magyar ellátórendszer átalakítását szorgalmazni, keressünk olyan egyedi megoldást, ami csak a magyar társadalomban és a magyarországi városszerkezeti viszonyok között elképzelhető, és más országok számára is példaként állhat.

 

Prof. Dr. Gwyn Bevan a London School of Economics-ról érkezett, korábban a Warwick Egyetemen tanított. Bevan professzor közreműködött a közelmúltban az Egyesült Királyság háziorvosi ellátásának finanszírozását érintő alapvető jelentőségű átalakításban. Közgazdászként Bevan professzor alaposan ismeri az egészségügyi rendszerre ható ösztönzőket. Egyik legizgalmasabb  megjegyzése az angol és a magyar rendszereket összehasonlító előadásunkat hallva az volt, hogy egy karizmatikus személyiség a reformmozgalom élére állva képes egész rendeszerszintű átalakításokat keresztülvinni. Bevan professzor hisz a fiatalok által képviselt új eszmék által vezetett reformokban, ezért ő is csak bátorította a projekt tagjait, hogy újszerű elképzelésekkel színesítsék a magyar egészségügyről eddig készült tanulmányok körét.

 

A professzor rávilágított, hogy a magyar egészségügy jelenleg hasonló problémákkal küzd, mint az angol rendszer pár évtizeddel ezelőtt. A feltárt hasonlóságoknak köszönhetően az együttműködés sikeres és termékeny volt: sikerült szűkítenünk a tanulmány fókuszát és ugyanakkor több új perspektívát is nyertünk.

 

Polonkai Éva

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.