Visszatérő vendégprofesszorunk, Rodney Barker tartott órát a program I-es csoportjának.

 

Március végén a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Programján Dr. Rodney Barker, a London School of Economics professzora tartott szemináriumsorozatot a 21. századi politikai ideológiai trendekről.

 

Először a rövid, illetve hosszú 20. század dilemmájával foglalkoztunk. Ez vezetett át a 21. század kérdéseihez.

A Konstantin-szindróma szerint egy adott politikai intézményrendszer és az ezzel összefüggő ideológia egymás fennmaradását segítik, illetve megszűnését okozhatják. Ennek lehetett múlt századi példája, hogy a Szovjetunió és a kommunizmus egyszerre omlott össze. Másik jelentős századfordító változást hozott a kommunizmus és a kapitalizmus antagonisztikus ellentétének a vége.
Az új évezred általános bizonytalanságot, egyelőre kevéssé definiált ideológiai térképet hozott. A kapitalizmus és az autoritás pólusától a szocializmus és a demokrácia irányába elmozdulva a konzervativizmus, a liberalizmus, a kommunizmus és a szociáldemokrácia eszméi is megtalálhatók a jelen század „pick and mix” ideológiáiban. A vallás, a nemzetiség, a gender és korosztály is egyre nagyobb szerepet kaphatnak a politikai gondolkodásban.
Végül szó esett a demokráciáról mint ideológiai komponensről is. Beszéltünk a közakarat és a politikai reprezentatív elit erejének ellentétéről, mely gyakran a képviseleti rendszerek paradoxona.

 

A kurzus során tehát a 21. század politikai ideológiáinak térképén kirándultunk, Dr. Rodney Barker professzor úr egyedi, frissítő szemléletének kíséretével.

Sánta Eszter

 

 

 


 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.