Visszatérő vendégprofesszorunk, Rodney Barker tartott órát a program I-es csoportjának.

 

Március végén a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Programján Dr. Rodney Barker, a London School of Economics professzora tartott szemináriumsorozatot a 21. századi politikai ideológiai trendekről.

 

Először a rövid, illetve hosszú 20. század dilemmájával foglalkoztunk. Ez vezetett át a 21. század kérdéseihez.

A Konstantin-szindróma szerint egy adott politikai intézményrendszer és az ezzel összefüggő ideológia egymás fennmaradását segítik, illetve megszűnését okozhatják. Ennek lehetett múlt századi példája, hogy a Szovjetunió és a kommunizmus egyszerre omlott össze. Másik jelentős századfordító változást hozott a kommunizmus és a kapitalizmus antagonisztikus ellentétének a vége.
Az új évezred általános bizonytalanságot, egyelőre kevéssé definiált ideológiai térképet hozott. A kapitalizmus és az autoritás pólusától a szocializmus és a demokrácia irányába elmozdulva a konzervativizmus, a liberalizmus, a kommunizmus és a szociáldemokrácia eszméi is megtalálhatók a jelen század „pick and mix” ideológiáiban. A vallás, a nemzetiség, a gender és korosztály is egyre nagyobb szerepet kaphatnak a politikai gondolkodásban.
Végül szó esett a demokráciáról mint ideológiai komponensről is. Beszéltünk a közakarat és a politikai reprezentatív elit erejének ellentétéről, mely gyakran a képviseleti rendszerek paradoxona.

 

A kurzus során tehát a 21. század politikai ideológiáinak térképén kirándultunk, Dr. Rodney Barker professzor úr egyedi, frissítő szemléletének kíséretével.

Sánta Eszter

 

 

 


 
Bekker Balázs nyerte a Komáromy Gábor-ösztöndíjat

 

Sajtóközlemény

Budapesti diákok nyerték meg a Heavener International Case Competition esettanulmány-megoldó versenyt

 

A győztes csapatban MCC-s hallgató és alumna is szerepelt

Felvételt hirdet a Jog szakirány

 

"Változatos feladatok, intelligens, kommunikatív társaság, a felvételi fogalmával számomra mindaddig összeegyeztethetetlen hangulat"