Az MCC Juniorképzése


A Juniorképzés célja, hogy az egyetemi tanulmányaikat frissen megkezdő hallgatók – a magukkal hozott tudásuktól függetlenül, készségfejlesztő és a lexikális tudásra épülő kurzusok következményeként – könnyebben meg tudjanak felelni a szakirányos képzés követelményeinek.

Minden félév során kettő-három kurzust kell teljesíteni, amelyek közül a politikai filozófia valamint a mikro- és makroökonómia szakhoz kötött, hiszen ezeket a hiánypótló céllal bevezetett tárgyakat azok tanulják, akik egyetemi tanulmányaik során nem, illetve nagyon felszínesen találkoznak velük.

A formális és informális logika kurzusok keretében hallgatóink elsajátítják az érveléstechnikát, fejlődik vitakészségük, előadói képességük, továbbá megtanulják alkalmazni és felismerni a különböző érveléstechnikai fogásokat, és így magabiztosan kerülhetik ki a viták során kialakuló logikai csapdákat.

A protokoll órák során a hallgatók elismert szakemberektől kapnak olyan útravalót, amely nemcsak munkájukra, hanem hétköznapi életükre is alapvető hatással lesz. Az elméleti alapok (bemutatkozás, ültetési rend, öltözködés stb.) elsajátítása mellett megtanulnak magabiztosan viselkedni olyan szituációkban, amelyekbe középiskolásként még aligha kerülhettek, azonban egyetemistaként, illetve főleg a későbbiekben, vezetőként egészen biztosan mindennapjaik részévé válnak majd.

 

A Juniorképzés oktatói:

 

 • Dúró József: Politikai filozófia
 • Kőhegyi Gergely: Mikroökonómia
 • Kőhegyi Gergely: Makroökonómia
 • Tanács János: Logika
 • Tombor András: Érveléstechnika, vitakultúra
 • dr. Veszelszki Ágnes: Íráskészség-fejlesztés

 

Már a kezdetektől külön hangsúlyt fektetünk az angol nyelvi képzésre, amellyel célunk, hogy a szakirányi képzés megkezdésére valamennyi hallgató minden nehézség nélkül tudjon idegen nyelven kurzusokat hallgatni és elmélyedhessen a nemzetközi szakirodalomban. A juniorképzést követően a tárgyak közül jó néhány oktatása angol nyelven folyik, így különösen fontos, hogy a szakirányra bekerülve a diákok biztonságosan tudják alkalmazni a szaknyelvet.

Az angol felsőfokú nyelvvizsga megszerzése után, illetve mellett a hallgatóknak lehetőségük van német, francia, orosz, spanyol és mandarin kínai nyelvet tanulni kis létszámú csoportokban a legjobb nyelvtanároktól.

 

Nyelvtanáraink:


 • Farkas Anna: Német nyelv
 • Guillaume Carré: Francia nyelv
 • Faix Dóra: Spanyol nyelv
 • Gergely Szilvia: Angol nyelv
 • Oszipova Irina: Orosz nyelv
 • A kínai nyelvet a Konfuciusz Intézet oktatói tartják