Workshop dr. Tálas Péterrel

 

A Mathias Corvinus Collegium Közép-Európa szakiránya szerdán este dr. Tálas Péter történészt, politológust, a politikatudományok kandidátusát és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját látta vendégül. A Kelet-Európa válságban című előadás fókuszában a kelet-közép-európai országok elmúlt 25 évének nehézségei és jövőbeli kihívásai álltak. Az előadás lehetőséget kínált arra, hogy a hallgatók megismerhessék az ukrán válság három dimenzióját és azokat a tényezőket, melyek az ország stagnálását eredményezik. Szó esett továbbá a lengyel és a magyar társadalom illetve politikai rendszer néhány olyan sajátosságáról, melyek a közép-európai országok Nyugat-Európához való felzárkózását akadályozhatják a jövőben. A szakértő rámutatott, hogy különböző országok egyazon időszakban eltérő fejlődési pályákon haladnak – s hogy a premodern társadalmak modernné, majd posztmodernné alakulásának folyamatára többek között a társadalmi önreflexió illetve a középosztály léte és erőssége gyakorol hatást. Az előadás végén a hallgatóság választ kaphatott a témához kapcsolódó kérdéseire és megismerhette az előadó személyes véleményét is.

 

Oláh Dániel, Közép-Európa szakirány