A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon ingyenes internetes (e-learning) társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő középiskolások tudományos igényű tanulmányok, videóelőadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük tágulására.


2013-ban indult útjára az MCC erdélyi programja, melynek célja, hogy közös európai és Kárpát-medencei értékeink mentén hatékony támogatást nyújtson kiemelkedő tájékozottságú és egyedi világlátású fiatal erdélyi tehetségeknek.


A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. MInden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal. 

 

Elméleti kurzusok:


 1. Közgazdaságtan (2x8 hét)
 2. Nemzetközi kapcsolatok (2x8 hét)
 3. Modern kori történelem (2x8 hét)
 4. Társadalmi tanulmányok (2x8 hét)
 5. Pszichológia (8 hét)
 6. Állam, jog, szabadság, kötelezettség (8 hét)
 7. Íráskészség-fejlesztés (4 hét)
 8. Academic Writing (4 weeks - EN)


Elméleti képzésünk mellett szombatonként megrendezett programjaink kiváló lehetőséget teremtenek a kommunikációs és egyéb „soft” képességek fejlesztésére. Trénereink segítségével diákjaink különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kiscsoportos formában.

 

Tréningek:


1. általános kommunikációs tréning
2. érveléstechnikai tréning
3. prezentációs tréning
4. szervezés és vezetéselmélet, csoportdinamika, tanulásmódszertan tréning stb.

A részvétel teljesen ingyenes. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő, nagy távolságból utazó diákoknak az MCC-t fenntartó Tihanyi Alapítvány utazási támogatást tud biztosítani (50% vonat- vagy buszjegy esetén.).

A Középiskolás Program (KP) magyar nyelvű online kurzusai mellett a szombati tréninglehetőségek is elérhetővé váltak az erdélyi diákok számára, melyek havonta a kolozsvári központban, illetve Székelyudvarhelyen kerülnek megrendezésre.

 

 

 

A képzés célja

 

A Collegium középiskolás programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. Társaikhoz képest jelentős előnyhöz jutnak az érettségi és felvételi vizsgáik sikeres letételéhez, illetve nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe.

 

 

Felkészülési lehetőséget biztosít olyan diákok számára, akik már tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal (jog, közgazdaságtan, business, diplomácia, nemzetközi kapcsolatok, egyéb bölcseleti tudományágak) kívánnak foglalkozni.


 

A képzés előnyei


A Collegium egyedülálló Középiskolás Programja az elektronikus tanulás (az ún. e-learning) és a személyes találkozásokra építő tréning alkalmak legelőnyösebb tulajdonságait egyesíti. A résztvevő diákok az alábbi előnyöket élvezik:

 • felkészülnek az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra, az értő tanulásra
 • megtanulják, hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt vizsgaszituációban
 • tréningjeink segítségével nagyobb önismeretre tehetnek szert, jobban megismerhetik erősségeiket, pályaválasztásuk tudatosabbá válik
 • segítséget kapnak az emelt szintű történelem érettségi vizsga sikeresebb letételéhez
 • felhasználóként megtanulják az e-learning rendszerek alkalmazását
 • jelentős magyar szaktekintélyekkel köthetnek személyes ismeretséget
 • nagyobb eséllyel felvételizhetnek egyetemi képzésünkre (kollégiumi szállás, nyelvtanulás, kurzusok, előadások)

Az érdeklődő diákok felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben. A jelentkezés pontos menete itt olvasható.


A képzés menete


A képzésben részt vevő diákok a Collegium elektronikus oktatási környezetében (e-learning oldalán) saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videóelőadások, szakirodalmak, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege.

 

Az olvasmányok pdf. formátumban találhatóak meg a rendszerben, amelyek szabadon letölthetőek, nyomtathatóak, természetesen rögtön a monitoron is olvashatóak. Átlagosan heti 10-20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videóelőadásra számíthatnak a tanulók.

 

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez és így programbizonyítvány szerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a bal felső sarokban található SÚGÓ-GYIK menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait javítótanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

 

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

 

A diákok havonta egyszer Budapesten, a Collegium épületében, erdélyi hallgatóink Kolozsváron és Székelyudvarhelyen személyesen is találkoznak egymással, illetve tanáraikkal. Gyakorlati szakemberek által tartott, az adott félév témájához kapcsolódó előadáson vesznek részt, illetve bekapcsolódhatnak egyéb szakmai jellegű programokba, pályaorientációs beszélgetésekbe. A szombati tréningek látogatása természetesen nem kötelező, azonban ezek azok az események, amikor megismerkedhetnek egymással a programtagok. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azon hallgatóink számára állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen részt vettek. Azok a diákok, akik önhibájukon kívül nem tudnak megjelenni egy KP szombaton sem, választható pótfeladattal válthatják ki jelenlétüket.

 

Ezen kívül minden felvételt nyert diákunk részt vehet Nyári-, illetve Téli táborunkban, melyeknek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat!

 

A Collegium a rászorulók utazási költségeit, kérésre részben vagy egészben megtéríti.

Fényképes ízelítő a program eseményeiből ITT.