A Mathias Corvinus Collegium húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, az intellektuális csaták megvívását körülvevő nyitott és érdeklődő légkör megteremtése iránt. Ebben a szellemben szervezzük képzési programjainkon túl szakmai összejöveteleinket, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket és vitákat és ezért kezdtünk 2008-ban könyvkiadói tevékenységet is. Az első kiadványokat társkiadóként jegyeztünk, 2011 óta azonban önállóan működünk. Azóta számos kötetünk jelent meg, több közülük kereskedelmi forgalomban is kapható.


Könyvkiadói tevékenységünkkel több célunk valósul meg: a hazai olvasóközönséget bekapcsoljuk Magyarországon kevéssé ismert, az angolszász világban már megvívott vitákba; az intézmény számára példaértékű személyek életével és munkásságával ismertetjük meg őket, ezen kívül publikálási lehetőséget biztosítunk az intézmény hallgatóinak, volt diákjainak, de akár oktatóinak is.


2008-ban Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban című könyvét az Akadémiai Kiadóval közösen jelentettük meg. Akkori diákjaink – azóta sikeres alumni tagok – fordították le a kötet anyagául szolgáló, a Yale Egyetemen elhangzott és az athéni Xenophón Zolótasz-előadásokat. A kötetben Lámfalussy a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlődő piacokat érintő válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén.


Alumnusaink, Stachó László és Molnár Bálint szerkesztésében jelent meg a Médiaerőszak, Tények, mítoszok, viták című tanulmánykötet, amely a megfontolást és a mélyebb feltárást nem ismerő elutasítás helyett elemezni, értelmezni, megismerni kívánja a médiaerőszak jelenségét.


A Felsőoktatás Magyarországon és a világban, Tendenciák és lehetőségek című kiadványunk jeles felsőoktatás-kutatók és oktatók bevonásával áttekintést nyújt a magyar és nemzetközi oktatásstratégiákról, vezetőképzésről és oktatásmenedzsmentről. Vezetés válság idején/Leadership in Times of Crisis című kétnyelvű kötetünk a hasonló címmel megrendezett nemzetközi konferenciánk anyagát foglalja össze. Az MCC Tudástár eddigi két kötetében a Mathias Corvinus Collegium jelenlegi és végzett hallgatói kaptak publikálási lehetőséget, az MCC Leadership Readerrel pedig Vezetőképző programunk diákjai számára kívántunk létrehozni egy olyan szöveggyűjteményt, amelyben a világ legjelentősebb üzleti iskoláinak és vezetőképzőinek professzorai publikáltak, és amelyet hallgatóink az MCC Vezetőképző program kétéves képzése során használhatnak.


Ivo Maes, Sabine Peters és Christophe Lámfalussy interjúkötetének magyar fordítása, a Lámfalussy Sándor, az euró bölcse 2014-ben jelent meg az MCC gondozásában. A közgazdász Maes, a gazdaságtörténész Sabine Petres és az újságíró Christophe Lámfalussy kérdései révén egy olyan honfitársunk hétköznapjaiba és a vele történt sorsfordító eseményekbe kapunk bepillantást, aki egyedülálló módon került a legfelsőbb európai döntéshozók szűk körébe, és lett a nemzetközi pénzvilág egyik legbefolyásosabb szereplője.


Elit, képzés, trendek, Nemzetközi példák és minták a hazai elitképzés megújításához című kötetünk alumnusainknak az elitképzés témakörében végzett kutatásait összegzi, hogy egy best practice-eken alapuló, módszertani eszköztárat hozzon létre, mely a Mathias Corvinus Collegium és a hozzá hasonló képzőhelyek fejlesztéséhez használható irányokat és modelleket mutat be.


Széll Kálmán halálának századik évfordulójának emlékére jelent meg a Széll Kálmán Alapítvány megbízására és vele szoros együttműködésben a Törvény, jog, igazság, Széll Kálmán életműve című tanulmánykötet, amelyben Széll hosszú és sokoldalú közéleti pályafutásának minden fontos elemét feldolgozták történész szerzőink. A tudományos pontossággal megírt tanulmányok nem csupán Széll életének legismertebb korszakaival foglalkoznak. Az államháztartást stabilizáló pénzügyminiszter és az ellenzékkel békés viszonyt kialakító miniszterelnök mellett megismerhetjük a bankárt, a korszerűen gazdálkodó földbirtokost vagy a pályája csúcsán már túljutott, tekintélyes veterán államférfit is. Aki tehát arra kíváncsi, ki volt, és mit tett Széll Kálmán, kötetünkben találhatja meg a ma elérhető legalaposabb válaszokat.


John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltása, A hiányzó elem újrafelfedezése című műve idegen nyelven magyarul jelent meg először. A kötet azt a kérdést járja körül, hogyan lehet az életünk színhelyét jelentő, különböző méretű közösségek – mint a család, az üzleti vállalkozás vagy a politikai közösség – iránti tenni akarást és elköteleződést, az egyén szabadságát és a szabad piacok adta lehetőségeket egy mederbe terelni.

 

2017 májusában jelent meg kiadásunkban Herman van den Broeck és a Vezetőképzőn oktató vendégprofesszorunk, David Venter Lépésről lépésre a boldogsághoz, Az egyensúly megteremtése című kötete, amellyel szélesebb olvasóközönséget céloztunk meg. A nálunk tárgyalástechnikát oktató professzor és szerzőtársa ezúttal a hétköznapi életből vett példák, filozofikus tartalom és keleti gondolkodók bölcsességeinek segítségével adnak iránytűt ahhoz az utazáshoz, amelynek végállomása a boldogság.

 

A kötetek után érdeklődhet a Collegium titkárságán.