A nemzetközi kapcsolatok szakirány indulásakor a Collegium vezetői, kurátorai és tanárai komoly dilemma előtt álltak: dönteniük kellett, hogy gyakorlati, diplomáciai képzést próbálnak nyújtani a majdani hallgatóknak, vagy egy tudományos képzési forma alapjait rakják le. Az első félévek tapasztalatait értékelve világossá vált, hogy sem az egyikről, sem a másikról nem érdemes, sőt, nem szabad lemondani. Ma Magyarországon egyaránt szükség van olyan kutatókra, akik tudományos hátteret biztosítanak egy határozott, céltudatos külpolitika számára, és olyan gyakorló szakértőkre, akik ezt a külpolitikai gépezetet működtetik. A szakirány ezt a képzést valósítja meg mind szakmai kurzusok, mind pedig sokszínű közösségi programok formájában.