MCC Summer Academy

 

Projektvezető: Hartmann Csaba

Tagok: Bognár Balázs, Kispál Beatrix, Nyakas Ferenc, Hajdu Balázs, Lázár Veronika, Kiss Viktória, Nagy Tamás, Szabó Ádám, Szebényi Roland, Perge Bianka


Az MCC Summer Academy egy olyan nyári egyetem megvalósítását elérni kívánó projekt, amelynek fő célja, hogy 2012 augusztusában egy kéthetes rendezvény keretében lehetőséget biztosítson 50 - mind hazai, mind külföldi – egyetemi hallgató számára, hogy a környezettudatosság és energetikát érintő szakmai előadások, tréningek és műhelymunkákon keresztül hatékonyan fejleszthessék vállalkozói és innovatív képességeiket és készségeiket.


A projekt további célja, hogy végtermékeként olyan dolgozatok, javaslatok, megoldások szülessenek, amelyek mind Magyarország, mind a világ számára hasznosíthatóak környezettudatosság és a fenntartható fejlődés népszerűsítése és alkalmazhatósága érdekében.
Ezen túlmenően a rendezvény sikerességével szeretnénk hozzájárulni a magyar felsőoktatás, kultúra kiválóságának nemzetközi és hazai színtéren történő népszerűsítéséthez.


A kéthetes programsorozat alatt előadásokon és szemináriumokon keresztül ismerkedhetnek majd meg a résztvevők az energiapolitika jövőorientált megközelítésével. A rendezvény hivatalos nyelve az angol, azaz az összes előadás, műhelymunka és szeminárium mind idegen nyelven kerülnek megtartásra.


A résztvevők számára a nyári egyetem egy olyan különleges tudás megszerzésének a lehetőséget teremti meg, amelyhez az elterjedt egyetemi tömeges képzés során nem juthatnak hozzá. A szakmai színvonal fenntartását a válogatott nemzetközi szintű oktatói és üzleti gárda garantálja. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy rendezvényünk ne csak hallgatóinknak, hanem partnereiknek is teremtsen hozzáadott értéket – akár kapcsolat, akár egy tanulmány alakjában.


A kemény szakmai munka mellett missziónk részének tekintjük továbbá a magyar kultúra népszerűsítését is, ezért a legtöbb délutáni – esti programot ezek szerint alakítottuk ki (gulyásfőző verseny, néptánc, tábortűz, népi játékok, népi vetélkedő…).
Csapatunk jelenleg 11 fő aktív collegistából áll, akik szabadidejükben szívesen foglalkoznak a projekttel és ehhez kapcsolódó szakmai jellegű feladatokkal.


Hisszük és reméljük, hogy az MCC Summer Academy 2012 projekt egy mindenkor említésre méltó rendezvényként vonul be a Collegium történetébe.