Az MCC szakirányos képzésére az első egyetemi évüket a 2015/2016-os tanév tavaszi félévében sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek, és öt szakirány közül választhatnak. A szakirányok koherensen egészítik ki a különböző felsőoktatási intézményekben folyó oktatást, biztosítják az interdiszciplinaritást. A szakirányoknak önálló képzési tantervük van. A tematikát a védnökök és neves szakemberek dolgozták és dolgozzák ki, a szakirányvezetők pedig a szaktanárok bevonásával a hallgatók igényeihez igazítva tartalmasítják.

A szakirányos képzésben kiemelt helye van a gyakorlati képzésnek: neves ügyvédi irodákban, az Alkotmánybíróságon, kereskedelmi televíziókban, a Külügyi Intézetben, a Külügyminisztériumban stb.