2013-10-04

Szemináriumsorozat indult az MCC-ben

 

„A vezetettek vezessenek.”

Robert A. Dahl

 

Október 2-án szemináriumsorozat indult az MCC Jog Szakiránya és az ACEEEO (Association of European Election Officials – Európai Választási Szakértők Egyesülete) közös rendezésében a Mathias Corvinus Collegiumban.

 

A rendezvénysorozat célja a megváltozott választójogi szabályozás megvitatása szakértők, diákok és az érdeklődő közönség részvételével.  A rendezvény keretében négy szemináriumra kerül sor, amely minden alkalommal a hatályos szabályozás ismertetésével kezdődik, melyre két előadó reflektál: egyikük elméleti jogi, másikuk pedig gyakorlati szempontú előadásában. A szemináriumot minden esetben vita zárja.

 

A szemináriumsorozat első rendezvényének témája a választójogosultak körének kibővülése és az ezzel kapcsolatos kihívások megtárgyalása volt. A rendezvény háziasszonya dr. Fröhlich Johanna, az MCC oktatója, aki a konferencia megnyitását az MCC intézményének bemutatásával kezdte.

 

Az első felszólaló Szolnoki Zsolt, az ACEEEO főtitkára üdvözölte a megjelenteket és kiemelte, hogy a szemináriumsorozat célja egy politikasemleges fórum létrehozása a választási szervezetek számára, a szabad és tisztességes választások elősegítése érdekében, illetve a párbeszéd ösztönzése.

 

A következőkben Németh Márton és Schattmann Dorka, a Jog Szakirány hallgatói ismertették a választásra jogosultakra vonatkozó törvényi szabályozás változásait.


Dr. Jakab András, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója előadását a választás intézményének bemutatásával kezdte. A modern kori hatalomelméletet az általános választójog előzményeként mutatta be. Az általános választójog kialakulása részben történelmi szükségszerűségek, részben különböző csoportérdekek bekanalizálásának köszönhető. A határon túli magyarok választójogával kapcsolatban kifejtette, hogy a jelenlegi szabályozás  álláspontja szerint félmegoldás, hiszen egyes állampolgárok területi listára való szavazati jogának megvonása csökkentett értékű választójogot jelent. Ez által sérül a nominális értékegyenlőség elve és ilyen módon a hatályos szabályozás sérti a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában előírt egyenlő választójog elvét.


Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, a Magyar Helsinki Bizottság szakértője előadásának tárgya a fogvatartottak választójogának gyakorlati érvényesülése volt. A Helsinki Bizottság álláspontja kiemeli, hogy a választási jog alapjog, ezért célszerű a jövőben olyan bírósági gyakorlat kialakítása, amely minél szűkebb körben és átlátható mérce alapján szab ki közügyektől való eltiltást a letöltendő szabadságvesztés büntetés mellett.

Az előadás utolsóként felszólaló meghívottja Verdes Tamás, a Társaság a Szabadságjogokért szakértője volt. Kifejtette, hogy az Alaptörvény elfogadásával előrelépés történt a gondokság alatt álló személyek választójogát illetően – ezeknek a személyeknek a korábbi mérlegelés nélküli megfosztása a szavazati jogtól jogszerűtlen volt.  Kiemeli ugyanakkor, hogy aggályos a 2014. március 15.-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv azon rendelkezése, miszerint a korábbinál ritkábban kell felülvizsgálni a gondokság alá helyezés jogszerűségét és indokoltságát.


Az előadásokat vita követte, az első felszólaló Dr. Szigeti Péter, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető tanára Jakab András előadásával kapcsolatban a cenzusos választójog történeti racionalitásával kapcsolatban osztotta meg a hallgatósággal gondolatait. A külhoni magyarok választójogával kapcsolatban kifejtette, hogy a választójog egyenlőségének sérelme nyilvánvaló. Megjegyezte, hogy egyfelől célszerűtlen az a választási rendszer, amelyben a választó és a választott vezető nem azonos társadalmi térben mozog, másfelől pedig kiemelten problémás, hogy jogállami joghatóság hiányában garantálhatatlan a külhoni választások tisztaságának ellenőrzése.


A további hozzászólások a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók szavazati jogának kibővítéséhez és az értelmi fogyatékos, de gondnokság alatt nem álló állampolgárok szavazati jogához kapcsolódtak. Az aktív választójoghoz szükséges belátási képesség számos definíciós problémába ütközik, abban azonban a kérdezők és az előadók is egyetértettek, hogy a küszöb a lehető legalacsonyabban húzandó meg: az azonos politikai közösséghez tartozásról való döntés meghozatali képességénél.

 

Polonkai Éva

 

A következő szemináriumok időpontja és témái:

  • 2013. november 6.: a szavazat mandátummá alakulása, létszámcsökkenés, nemzetiségi képviselet, arányosság kérdése, jelölés
  • 2013. december 4.: a választási szervek működése, a megfigyelők szerepe, a választási jogorvoslati rendszer, a bíróság, az Alkotmánybíróság és a nemzetközi szervezetek szerepe
  • 2014. február 5.: átjelentkezés, mozgóurna, levélben szavazás, fogyatékossággal élők szavazása, a választási kampány megváltozott keretei


"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.