Beszámoló az utolsó szemináriumról

 

Alternatív szavazási módok és kampányszabályozás a XXI. században – a választópolgár szemével

 

2014. február 5-én a Mathias Corvinus Collegium (MCC) épületében került megrendezésre az MCC Jog szakiránya és az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) által szervezett szemináriumsorozat negyedik állomása, amelynek fő témái az alternatív szavazási módok és a kampányszabályozás voltak.

 

A szemináriumon előadóként vett részt Kiss Anna Rita, az MCC Jog szakirányának és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (ELTE ÁJK) joghallgatója, Dr. Kukorelli István, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára, az Országos Választási Bizottság volt elnöke, dr. Vincze Ferenc, Hajdúszoboszló város jegyzője, valamint dr. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

 

Az eseményt Szolnoki Zsolt, az ACEEEO főtitkára moderálta. Nyitóbeszédében üdvözölte a szemináriumsorozat folytán kialakult szakmai párbeszédet és hangsúlyozta annak jelentőségét, valamint meghirdette az egyesület Te választasz! pályázatát, ami célul tűzte ki az első választók generációjának megszólítását.

 

A megnyitót követően Kiss Anna Rita ismertette az átjelentkezésnek, a fogyatékkal élők szavazásának, illetve a kampányeszközök használatának módosult jogszabályi hátterét. Részletesen bemutatta a mozgóurna igénybevételének, valamint a levélben történő szavazásnak a pontos menetét.

 

Második előadóként Dr. Kukorelli István osztotta meg gondolatait három téma köré csoportosítva. Először a választási rendszerek szabályozásának jogtörténeti változását ismerhette meg a hallgatóság. Az írott normák megjelenésének kezdetén a központi kérdés a választójog volt, eljárási szabályokat a korai törvények szinte nem is tartalmaztak, idővel a hangsúlyok eltolódtak, és mára az eljárási szabályok rendkívül, egyes vélemények szerint már-már túlságosan is összetettek lettek. Ezt követően kifejtette gondolatait arról, hogy az alternatív szavazási módok és a kampánycsend új szabályozása milyen módon befolyásolja a választásokon való részvételt. Az előadó azt a kérdést is feltette, hogy létezik-e, és ha igen, akkor milyen a jó választási rendszer a pártok, a választópolgárok és az ország szempontjából. Az előadás befejező részében az alternatív szavazási módokról volt szó, melyek bár veszélyt jelentenek a törvényességre, ugyanakkor a szavazatok egyenlőségének elve, valamint a minél magasabb részvételi arány indokolják ezen speciális szavazási módok létezését.

 

A szeminárium harmadik előadását dr. Vincze Ferenc, Hajdúszoboszló város jegyzője tartotta, aki megosztotta a résztvevőkkel gyakorlati tapasztalatait. Kiemelte, hogy a választás törvényes megszervezéséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális, valamint személyi feltételek megléte. E tekintetben komoly kihívást jelent, hogy a járási hivatalok a polgármesteri hivatalok gyakorlattal rendelkező szakemberei közül sokakat átvettek. A jegyző úr előadásában kitért még az átjelentkezéssel, a mozgóurnával, valamint a kampánycsenddel kapcsolatos gyakorlati problémákra.

 

Végül dr. Ligeti Miklós, a Transparency International (TI) jogi igazgatója tartott előadást a pártok gazdálkodásának megismeréséről, valamint a kampányfinanszírozásra vonatkozó szabályokról. A TI az elmúlt időszakban monitorozta a kampánykiadásokat, és rendkívül nagy eltéréseket mutatott ki az általuk becsült és a pártok által bevallott kiadások között. Álláspontja szerint az új jogszabályok nem oldják meg a fennálló problémákat, továbbra is a pártok bevallása alapján lehet tájékozódni. A TI szerint a komoly visszaélések az óriásplakátok, valamint a választási támogatások igénylése kapcsán várhatók, illetve megoldatlan problémát jelent a civil szervezetek általi kampányolás, valamint az állami önkampányolás is. Előadása végén Ligeti úr röviden ismertette a TI javaslatait a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről.

 

Az előadásokat követően a hallgatóság több kérdést is feltett a meghívottaknak. A legnagyobb vitát az internetes szavazás bevezetésének gondolata váltotta ki. E módszer kapcsán a legnagyobb problémaként egyrészt a bizalmatlanság, másrészt a visszakövethetőség hiánya lett kiemelve. Megtudhattuk, hogy Európában egyedül Észtországban van kipróbált és működő modell az interneten keresztül történő szavazásra.

 

Orbán András

 

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.