Új vendégelőadó a Vezetőképzőn

 

November 22-e és 23-a között a Mathias Corvinus Collegium első évfolyamos vezetőképző óráján Prof. Dr. Wilfried Mödinger urat láthattuk vendégül, aki az IBR School of Managament Fenntartható Vezetés Intézetének igazgatójaként többek között a Volkswagen és a BMW vállalati vezetésének nyújt szakmai tréningeket.

A kétnapos kurzus során a jellem – viselkedés - képességek hármas keretrendszerén belül vizsgáltuk személyes jellemrajzok és játékos feladatok segítségével az egyes vezetői típusok megjelenési formáját. Ezt követően pedig, az alapismeretek segítségével a világ legsikeresebb vállalatvezetőinek „titkát” igyekeztük megfejteni, nevezetesen azt, hogy melyek azok a domináns személyiségjegyei, melynek köszönhetően egyedülálló eredményt tudott elérni a szakterületén belül. Az ő esetükben jellemzően a nyitottság, elhivatottság valamint az innováció iránti fogékonyság személyiségjegyei domináltak. Ebben az esetben elmondható, hogy a jövő vezetői nagy valószínűséggel az ilyen képességekkel és tulajdonságokkal rendelkező szakemberekből fog kikerülni, akik személyiségüknek köszönhetően könnyebben tudják keresztülvinni forradalmi elképzeléseiket. Számomra legnagyobb tanulságul a 64 alapkompetencia elemzése szolgált, melyben mindenki számára kiderülhetett, hogy a személyes, a társasági-kommunikációs, a gyakorlati vagy esetleg a szakmai kompetenciákban érzi magát erősebbnek vagy szorul még fejlődésre.

Természetesen koránt sem probléma, ha a négy alapterület fejlettségi szintje nem egyezik meg, mivel az erősebb oldalak hangsúlyozásával kompenzálni, sőt fejleszteni lehet gyengébb személyiségjegyeinket is. Ezt a személyes megfigyelést pedig a későbbi karrierünk során bizonyosan a javunkra tudjuk felhasználni.

 

Cseke Bence

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.