Vladimir Pucik tréningje a Vezetőképzőn

 

Április 26-27-én a Vezetőképző programban Vladimir Pucik professzor tartott előadássorozatot a vállalati felvásárlásokról és egyesülésekről (mergers and acqusitions, M&A). Vladimir Pucik jelenleg a China Europe International Business School (CEIBS) oktatója, elsődleges érdeklődési területe az M&A tranzakciók implementációja, a szervezeti átalakulások megvalósítása. Akadémiai tevékenysége mellett tanácsadóként is részt vesz M&A tranzakciók megvalósításában.

 

A hétvége során az általános bevezető rész után a hangsúly így nem a pénzügyi, hanem szervezeti kérdésekre került. A téma bonyolultságát jól jelzi a médiában is tetten érhető vélekedés a felvásárlásokkal kapcsolatban, legtöbbször a negatív példák (DaimlerChrysler) illetve a megvalósítás nehézségei állnak a középpontban. Ugyanakkor, az M&A tranzakciók egyre jelentősebb szerepet töltenek be a vállalatok terjeszkedési stratégiájában az önálló terjeszkedés és vegyesvállalatok rovására. Vladimir Pucik véleménye szerint valójában az M&A tranzakciók inkább sikeresnek tekinthetőek, a szükséges szervezeti tudás megszerzése után pedig az új vállalategységek integrálása sem jelent megoldhatatlan feladatot. A hétvége során a professzor célja egy keretrendszer átadása volt, mely segít az integráció problémáinak megértésében és az azokra adott válaszok megtalálásában. Az ehhez szükséges szervezeti tudás kiépítése elengedhetetlen, melyet elsősorban hosszú tanulással képesek megszerezni a vállalatok, amely során már-már rutin szintűvé is válhat egy-egy új egység beolvasztása (melyre jó példa a Google vagy a Cisco tevékenysége). Mindehhez azonban figyelemben kell tartani, hogy minden tranzakció különböző, különböző lehetőségekkel, akadályokkal és válaszokkal.

 

Az elméleti ismeretek befogadását rengeteg személyes példa, valamint két esettanulmány segítette. Lehetőségünk nyílt az esetekkel kapcsolatos meglátásaink ismertetésére illetve azok megvitatására is, melyet Pucik professzor kritikus hozzáállása tett különlegessé. A közös vita sokat segített a problémák illetve saját érvelésünk hibáinak a megértésében. Úgy gondolom, hogy Vladimir Pucik professzor elméleti és gyakorlati tudása a témát illetően hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatóság jelentős része ezentúl máshogy tekintsen az M&A tranzakciókra, úgy mint rendkívül színes, és érdekes területre, melyen keresztül rendkívül sokat lehet tanulni.

 

Pálinkó Gábor

 
"Az elitet fel kell készíteni feladatai elvégzésére”

 

Maróth Miklós volt az idei Diplomaosztó díszvendége

Álláslehetőség

 

Utazás-, és oktatásszervező koordinátort keresünk

Az MCC ismét Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett

 

A háromévente szükséges akkreditációs folyamat ezúttal is sikerrel és elismeréssel zárult.